Solidarni z Ukrainą

Do naszego kraju, miast i domów przybywają rodziny z Ukrainy, matki i dzieci, szukając schronienia przed koszmarem wojny. Wszystkimi działaniami, którymi ich wspieramy z całych sił i całych serc chcemy w szczególny sposób dodać otuchy naszym braciom i siostrom zza wschodniej granicy.

W imieniu wydawnictwa Edycji Świętego Pawła, ks. Cyprian Kostrzewa - który w wyjątkowy sposób jest bliski temu, co się dzieje u naszych sąsiadów, ponieważ pełnił posługę kapłańską we Lwowie - pragnie zwrócić się do wszystkich chcących nieść pomoc uchodźcom do włączenia się w akcję „Solidarni z Ukrainą”.

„Solidarni z Ukrainą”, to akcja wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, która jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację u naszych braci i sióstr z Ukrainy. Wielu z nich znalazło schronienie w Polsce, lecz jeszcze więcej osób potrzebujących pozostało w swojej ojczyźnie.

Jako wydawnictwo Edycja Świętego Pawła w Polsce we współpracy z Wydawnictwem Świętego Pawła we Lwowie, chcemy wesprzeć uchodźców, zarówno tych w Polsce jak i tych na Ukrainie.

Jak to zrobić?
Dając im duchowy pokarm!

Do naszych księgarń stacjonarnych sprowadziliśmy z Wydawnictwa Świętego Pawła we Lwowie książki w języku ukraińskim. Można je nabyć za dobrowolną ofiarę a następnie przekazać osobie potrzebującej. Przez ten drobny gest solidarności, Drodzy Czytelnicy, wesprzecie nie tylko konkretnych potrzebujących pomocy Ukraińców w Polsce, ale również księży i braci paulistów we Lwowie. W czasie wojny wydawnictwo na Ukrainie musiało znacznie ograniczyć swoją działalność wydawniczą, a pracujący w nim zakonnicy i świeccy skierowali wszystkie swoje siły na pomoc uciekającym przed wojną. Lwów to obecnie miasto, do którego przyjeżdżają tysiące uchodźców ze wschodniej Ukrainy.

Solidarni z Ukrainą!
Ufamy, że naszą pomocą wesprzemy uchodźców po obu stronach granicy. Będąc solidarnymi możemy dodać otuchy wszystkim zagubionym, którzy z dnia na dzień znaleźli się daleko od domu. Wiemy, że nic nie zastąpi pokoju i możliwości powrotu do własnej ojczyzny. Pragniemy jednak podzielić się tym, co robimy najlepiej jak potrafimy: w Polsce i na Ukrainie.

Солідарні з Україною!
Віримо, що нашою допомогою підтримаємо біженців по обидві сторони кордону. Будучи солідарними, можемо потішити всіх людей, котрі цими днями знаходяться далеко від дому. Знаємо, що ніщо не замінить миру і можливості повернення на власну батьківщину. Однак прагнемо поділитися тим, що робимо найкраще в Польщі і в Україні.

edycja.pl sviatyipavlo.com

W ofercie akcji „Solidarni z Ukrainą” znajdziecie nasze książki, kolorowanki, modlitewniki, poradniki jak pokonać strach i depresję, pomoce katechetyczne oraz tytuły biblijne w języku ukraińskim.

Pamiętamy, że czytanie niweluje stres, stabilizuje emocje, pomaga przepracować traumę, buduje więzi między czytelnikami. Dlatego tak ważne jest, by książki w języku ukraińskim trafiły do dzieci i ich rodziców.

Jesteśmy z Wami, będziemy z Wami, cierpimy razem,
nasza pomoc w Bogu Ojcu Wszechmogącym
Ми з вами, ми будемо з вами, ми разом страждаємо,
наша допомога в Богі Отці Вседержителю»

Prosimy Was - udostępnijcie tę informację, by poszła dalej w świat.

W naszych księgarniach stacjonarnych mamy książki w języku ukraińskim. Księgarnie Świętego Pawła w Polsce: