O nas

Sklep Internetowy Rodzinna.pl jest częścią działalności wydawniczej zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Świętego Pawła, którą prowadzi poprzez Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

 

Początki

Początki apostolskiej działalności paulistów w Polsce sięgają 1934 roku. Wtedy to z polecenia bł. Jakuba Alberionego, założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, przybyło z Włoch do Polski dwóch księży (ks. Robaldo i ks. Rawina). Początkowo zamieszkali w Warszawie, którą jednak wkrótce opuścili i w 1936 roku osiedli w Częstochowie.

Już podczas krótkiego pobytu w Warszawie podjęli właściwe sobie apostolstwo wydawnicze, drukując Ewangelię z komentarzem katechetycznym. Pracę tę kontynuowali w Częstochowie, gdzie otworzyli małą drukarnię. Oprócz licznych wznowień Ewangelii, wydali około 20 innych książek. Wybuch wojny, a po niej czas totalitarnej władzy komunistycznej uniemożliwiły dalszy rozwój dobrze zapowiadającego się dzieła. Pauliści wrócili do Włoch, kandydaci deklarujący chęć wstąpienia do zgromadzenia wyjechali do swoich domów, zaś drukarnię i maszyny skonfiskowały władze komunistyczne.

Odrodzenie

Dopiero w 1976 roku przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła zlecił włoskiemu pauliście, ks. Innocenzowi Dantemu, misję wskrzeszenia zgromadzenia w Polsce i prawnego zarejestrowania Towarzystwa Świętego Pawła oraz jego wydawnictwa.

Pomimo braku struktur organizacyjnych i niewielkiego stanu osobowego, już w 1979 roku pauliści rozpoczęli działalność wydawniczą w Polsce. Korzystając z pomocy włoskich współbraci, polscy postulanci przygotowali pierwszą kasetę magnetofonową w wersji polskiej pt. „Jan Paweł II. Początek pontyfikatu”, wyprodukowaną następnie we Włoszech. W ten sposób, po 33 latach przerwy od chwili skonfiskowania przez państwo komunistyczne drukarni w Częstochowie, została wznowiona działalność wydawnicza Towarzystwa Świętego Pawła w Polsce.

Z czasem wydawnictwo paulistów, działające wtedy pod nazwą „Edycja Paulińska”, wzbogaciło się o nowe działy wydawnicze. Po sektorze audio, w którym w 1995 roku pojawiły się także płyty CD, w 1985 roku rozpoczęto prace związane z wydawaniem i rozpowszechnianiem filmów – początkowo na taśmie 16 mm, a następnie na kasetach wideo i DVD.

Około 1987 roku pojawiły się serie kartek pocztowych. Był to początek sektora mini-mediów, obejmującego kartki pocztowe oraz papeterie, książeczki prezentowe, plakaty, kalendarze i terminarze. Najmłodszy jest sektor wydawnictw książkowych, działający od 1989 roku.

W sierpniu 1989 roku przy Alejach Najświętszej Maryi Panny 64 w Częstochowie została otwarta Księgarnia Świętego Pawła, pierwsza tego typu placówka Edycji Paulińskiej w Polsce. Na początku 1996 roku księgarnia ta przeniosła się na ul. 7 Kamienic 23, naprzeciwko bramy głównej prowadzącej do sanktuarium na Jasnej Górze.

W 1994 roku, wraz z wprowadzeniem nowego znaku, nazwa „Edycja Paulińska” zmieniła się na "Edycja Świętego Pawła".

W 1999 roku Towarzystwo Świętego Pawła zakupiło dom w Warszawie przy ul. Prawniczej 62, w którym rozpoczął działalność warszawski oddział Edycji Świętego Pawła.

Wydawnictwo posiada ponadto dwie własne hurtownie oraz kilku przedstawicieli handlowych, działających na terenie całego kraju.

Misja

Musimy dać katechizm, Ewangelię, to wszystko, co służy duszom; dać to przy pomocy środków, których dostarcza nam postęp. Nie jesteśmy przywiązani do formy, ale jesteśmy przywiązani do Ewangelii, do katechizmu, do Kościoła. Jeśli płyty okazują się potrzebniejsze od książek, weźcie płyty; i jeśli filmy przekazują lepiej nauczanie Kościoła od książek czy katechizmu, zajmijcie się filmami.

bł. Jakub Alberione, założyciel Towarzystwa Świętego Pawła, zgromadzenia działającego na polu wydawniczym przez Edycję Świętego Pawła

Ta misja nakreślona przez założyciela, bł. Jakuba Alberionego, jest punktem odniesienia dla wszystkich zakonników Towarzystwa Świętego Pawła. Wyznacza ona zadanie głoszenia Ewangelii w każdej epoce, wykorzystując do tego najnowocześniejsze środki komunikowania – dając pierwszeństwo środkom masowym. One określają i potęgują obecność apostolską paulistów.

Dokonuje się to przez Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

Najważniejszymi filarami apostolskiego działania zgromadzenia i wydawnictwa są: rozpowszechnianie Słowa Bożego (poprzez różne wydania Pisma Świętego i użytecznych komentarzy do niego); pomoc we wzrastaniu w życiu rodzinnym (poprzez publikacje i praktyczne przewodniki dla dzieci, młodzieży, małżonków i rodziców); odpowiednie przygotowanie odbiorców do lepszego rozumienia otaczającego nas świata mediów masowych i bardziej świadomego korzystania z jego licznych propozycji.

Logo

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Towarzystwo Świętego Pawła postanowiło przyjąć jeden wspólny znak, który byłby stosowany we wszystkich krajach, w których żyją i działają jego członkowie i współpracownicy.

Z prośbą o opracowanie takiego znaku zwrócono się do Giorgetta Giugiaro, słynnego włoskiego stylisty, założyciela znanej i cenionej firmy graficznej Italdesign. Giugiaro był wtedy autorem ponad 80 projektów samochodów (m.in. Volkswagena Golfa, licznych modeli BMW, Audi i Fiata) oraz różnorodnych produktów dla takich firm, jak Nikon, Candy i Tecno.

Logo Edycji Świętego Pawła Po kilku latach żmudnych studiów i prac projektowych, w 1993 roku zaprezentowany został jeden uniwersalny znak, który wyraża zarówno misję Towarzystwa Świętego Pawła, jak i jego różnorodną działalność apostolską i wydawniczą na całym świecie. Wyraża on dwa podstawowe aspekty działalności zgromadzenia:
– poziom horyzontalny: symbol odbiorcy apostolstwa paulistów,
– poziom wertykalny: wyrażający nieustanną relację z Bogiem i z Jego Słowem.

W tym nowym znaku przecinają się dwa wymiary misji Towarzystwa Świętego Pawła:
– posługa Słowa Bożego wśród ludzi i
– pomoc w odkrywaniu przez ludzi Prawdy ukrytej pod postacią różnych wydarzeń życiowych.

W dwóch czarnych liniach – wstępującej i zstępującej – można zauważyć zbawcze działanie Pana Boga, którego słowo „wychodzi z ust moich nie po to, by wrócić do Mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem” (jak mówi Księga proroka Izajasza 55, 11).

Dolna czerwona orbita wyraża także zasadniczą cechę misji paulistów: uniwersalizm (środków i odbiorców), charakteryzujący działalność Świętego Pawła Apostoła i osobę założyciela, bł. Jakuba Alberionego. Wznosząca się linia – symbol słowa zmierzającego z powrotem do Boga – przecina orbitę, tworząc literę „P”, inicjał imienia Świętego Pawła Apostoła.

Taka jest wymowa znaku zgromadzenia i jego wydawnictwa, które pragnie głosić Ewangelię poprzez środki masowego komunikowania, służyć Słowu Bożemu i pomagać wszystkim ludziom w odkrywaniu Boga w wydarzeniach dnia codziennego. Na wszystkich produktach apostolskich pod znakiem widnieje jedynie napis: „Święty Paweł”.

 

W sprawie wykorzystania logo do celów komercyjnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: edycja@edycja.com.pl

Back to Top