Polityka prywatności

Polityka prywatności

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Sklepu Internetowego Rodzinna.pl. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu.

1. Zbierane informacje

W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych, takich jak: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres e-mail czy Numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i dokonania płatności. Jeśli na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi, będziemy potrzebować dodatkowych danych, takich jak: Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm Nazwa, Adres i NIP firmy.

2. Rejestracja użytkowników

W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy w naszym serwisie mogą robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownikiem lub Klientem może zostać osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. W związku z powyższym Edycja Świętego Pawła, właściciel Sklepu Internetowego Rodzinna.pl, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
Nie ponosimy również odpowiedzialności za udostępnianie loginów, haseł i innych danych udostępnianych przez klientów Sklepu Internetowego Rodzinna.pl osobom trzecim. 
Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (niezbędność wykonania umowy) oraz lit. f (uzasadniony interes administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w zakresie pozostałych usług oferowanych przez Sklep Internetowy Rodzinna.pl.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Edycja Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa

3. Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

4. Przechowywanie danych 

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz.1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych niż realizacja złożonego zamówienia, a dostęp do nich mają jedynie upowaznieni pracownicy Sklepu Internetowego edycja.pl.

5. Prawa użytkownika

Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osobie fizycznej przysługuje prawo do:

   a)   dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
   b)   poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
   c)   przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
   d)   wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dane użytkownika nie są przetwarzane automatycznie i nie podlegają one profilowaniu.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem.
 

6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych

Podmiot zbierający dane
Edycja Świętego Pawła
ul. Św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733

Rodzaj zbieranych danych
Dane zbierane automatycznie podczas przeglądania stron internetowych rodzinna.ampmedia.pl, między innymi:
adres IP
nazwa domeny
typ przeglądarki
typ systemu operacyjnego

Wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań osób odwiedzających Sklep Internetowy Rodzinna.pl. Edycja Świętego Pawła zbiera dane demograficzne o użytkowniku lub do personalizacji zawartości stron. Dane te są zbierane automatycznie o każdym odwiedzającym.
Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.

Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości e-mail z aktualnym wydarzeniami w Sklepie Internetowym Rodzinna.pl. Z usługi Newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.
Edycja Świętego Pawła zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności. O zmianach Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Sklepie Internetowym Rodzinna.pl.

7. Pliki Cookies

Sklep Internetowy Rodzinna.pl może wykorzystywać pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki Klientów korzystających z platformy. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych. Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl wyrażają zgodę na używanie cookies zgodnie z polityką strony. W przypadku niewyrażenia zgody, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu.
Poniżej przedstawiona została polityka plików cookies. 

Polityka plików cookies

7.1. Sklep Internetowy Rodzinna.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego Rodzinna.pl i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego Rodzinna.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego Rodzinna.pl, czyli Edycja Świętego Pawła znajdująca się przy ul. Św. Pawła 13/15 w Częstochowie (42-221).

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego Rodzinna.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego Rodzinna.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu Internetowego Rodzinna.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego Rodzinna.pl ponownie wpisywać loginu i hasła.

7.5. W ramach Sklepu Internetowego Rodzinna.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

7.6. W ramach Sklepu Internetowego Rodzinna.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Rodzinna.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;
   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego Rodzinna.pl;
   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego Rodzinna.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji przeglądarki internetowej znajdują się w instrukcji jej obsługi.

7.8. Operator Sklepu Internetowego Rodzinna.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym Rodzinna.pl.

7.9. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego Rodzinna.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego Rodzinna.pl reklamodawców oraz partnerów.

7.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

8. Odnośniki do innych stron

Portal zawiera linki do innych stron WWW.
Administrator niniejszego portalu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy, aby po przejściu na takie strony, zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności.
Facebook
W przypadku osób korzystających z naszego portalu, a posiadających konto na portalu Facebook: jeśli w trakcie odwiedzin na naszej witrynie są Państwo zalogowani na portalu Facebook lub jeżeli posiadają Państwo pliki cookies portalu Facebook zapisane w swoim urządzeniu końcowym, firma Facebook ma możliwość przypisania Państwu odwiedzin na niniejszym portalu do profilu użytkowników w portalu Facebook. Wynika to z umieszczenia w portalu przycisku „Lubię to”. Dla przekazania informacji nie jest konieczne kliknięcie przycisku „Lubię to”.
Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez firmę Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności, są dostępne w polityce ochrony danych firmy Facebook.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Prosimy o kontakt na adres ado@edycja.com.pl.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie.

Back to Top