Reklamacje i zwroty. Odstąpienie od umowy

Reklamacje i zwroty. Odstąpienie od umowy

Towar podlega zwrotowi wyłącznie na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu (poniżej), chyba że otrzymany towar posiada wady techniczne, jest uszkodzony lub wysłany został asortyment inny niż zamawiany. W takim przypadku prosimy o kontakt z księgarnią w celu ustalenia sposobu jego wymiany – oczywiście na nasz koszt. Wymienimy go na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu wyczerpania nakładu, wtedy zwrócimy pieniądze.


Regulamin
§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.
 2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem zakupu prasy oraz rozpakowania z fabrycznego opakowania nagrań audio, produktów wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.
 3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować: Sklep Internetowy Rodzinna.pl, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa, tel.: +48.34.372.34.29; kom. +48.605.313.543, e-mail: ksiegarnia@rodzinna.ampmedia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłać pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
 5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) lub podać następujące informacje:

  Ja:
  ……………………………………………………………………………………
  Niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:
  ……………………………………………………………………………………
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  ……………………………………………………………………………………
  Numer umowy/faktury:
  ……………………………………………………………………………………
  Imię i nazwisko Klienta(-ów):
  ……………………………………………………………………………………
  Adres Klienta(-ów):
  ……………………………………………………………………………………
  Podpis Klienta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  ……………………………………………………………………………………
  Data
  ……………………………………………………………………………………
   
 6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sklep Internetowy Rodzinna.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Rodzinna.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep Internetowy Rodzinna.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar powinien być odeslany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia poinformowania Sklepu Internetowego Rodzinna.pl o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Poniższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 (czternastu) dni na adres: Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.
 10. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy, Sklep Internetowy Rodzinna.pl:
  1. nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
  2. nie zwraca kosztów wysyłki - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 11. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 12. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia przy produktach wirtualnych:
  1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
   1. gdy zamówienie nie zostało przez niego opłacone kub
   2. do momentu pobrania Produktu Wirtualnego przez Klienta ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl.
  2. W przypadku rezygnacji z zamówienia i opłacenia go przez Klienta, Sklep Internetowy Rodzinna.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
  3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Klienta Produktu Wirtualnego.
Back to Top