Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu w Sklepie Internetowym Rodzinna.pl

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Rodzinna.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mailowego i założenie konta oraz spełnienie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa poniżej.
  1. Składanie zamówień przez Sklep Internetowy Rodzinna.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   2.  Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
   3. Google Chrome w wersji 42.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
  2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Rodzinna.pl przez Klienta, koniecznych do:
   1. utrzymania sesji Klienta,
   2. dostosowania Sklepu Internetowego Rodzinna.pl do potrzeb Klientów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego Rodzinna.pl.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://rodzinna.ampmedia.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym Rodzinna.pl.
 4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar;
  2. adres, pod który ma być dostarczony towar oraz adres widniejący na fakturze (mogą to być dwa różne adresy);
  3. sposób dostawy, jeśli Klient ponosi koszty wysyłki;
  4. sposób płatności;
  5. istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Rodzinna.pl lub od Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.
 5. Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
  2. inny adres, ustalony z pracownikiem Sklepu Internetowego Rodzinna.pl.
  3. w dacie wysyłki towaru na zasadach opisanych w lit. A i B sprzedawca wystawia fakturę i w tym momencie następuje wydanie towaru, a na klienta przechodzi prawo rozporządzania towarem, zgodnie z art. 544 § 1 K.C.
 6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia, określonego w § 1 pkt 5 może być czasowo blokowana z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.
 7. Sklep Internetowy Rodzinna.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niepełnego adresu dostawy.
 8. Dostawy towaru są realizowane przeważnie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w innych terminach uzgodnionych przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych e-mailem lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historii zamówień.
 9. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy Rodzinna.pl wyśle do Klienta wiadomość na adres e-mailowy podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Sklep Internetowy Rodzinna.pl uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. 
 11. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z  zamówienia powstałego w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi Sklep Internetowy Rodzinna.pl.
 12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy Rodzinna.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy Rodzinna.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep Internetowy Rodzinna.pl zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 13. Warunki realizacji zamówienia produktu wirtualnego:
  1.  Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://rodzinna.ampmedia.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DODAJ ZAZNACZONE”, a następnie w Koszyku wybiera sposób płatności za zamówienie.
  2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Produktu wirtualnego.
  3. Sklep Internetowy Rodzinna.pl uniemożliwia złożenie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował produkt wirtualny oraz produkt z innej kategorii.
  4. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie zawierające Produkty Wirtualne w następujący sposób:
   1. przelewem online poprzez płatności PayU lub
   2. przelewem na konto bankowe. 
  5. Sklep internetowy Rodzinna.pl potwierdzi rejestracje zamówienia, wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  6. Zamówienie zawierające Produkty Wirtualne zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania z PayU potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności lub zaksięgowaniu wpłaty, gdy płatność była dokonywana na konto bankowe.
  7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep Internetowy Rodzinna.pl, prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która będzie:
   1.  zawierała potwierdzenia otrzymania należności oraz
   2. informację odnośnie do sposobu pobrania Produktu Wirtualnego.
  8.  Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy Rodzinna.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep Internetowy Rodzinna.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
Back to Top