Warunki reklamacji

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)
(
formularz reklamacji)

 1. Sklep Internetowy Rodzinna.pl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.

 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy Rodzinna.pl rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres:
  Księgarnia Internetowa Rodzinna.pl
  ul. Św. Pawła 13/15
  42-221 Częstochowa
   
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy Rodzinna.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 4. Reklamacje produktu wirtualnego
  Klient może zgłosić reklamacje do Działu Obsługi Klienta (ksiegarnia@rodzinna.ampmedia.pl), w przypadku, gdy:
  1. zakupiony Produkt Wirtualny okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się, jak rownież gdy pobrany plik jest uszkodzony;
  2. dokona zapłaty za Produkt Wirtualny poprzez PayU i w ciągu 2 (dwóch) godzin od akceptacji płatności przez PayU, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Produktu.
Back to Top